Zpět na rozcestník

Jak vybrat vhodný paletový vozík

Malý rádce pro správný nákup paleťáků

Rozměry vidlic – co budeme na paletovém vozíku převážet?

Pro převoz atypického zboží (dlouhé, krátké, široké nebo úzké) jsou důležité rozměry vidlic, v každém konkrétním případě volíme odpovídající vidlice:

V případě palet, které mají menší nabírací výšku, volíme tzv. nízkoprofilové paletové vozíky.

Nosnost paleťáku – kolik má paletový vozík unést?

Klíčovým parametrem, kterému musíme při výběru paletového vozíku věnovat pozornost, je jeho nosnost. Každý vozík tímto základním parametrem disponuje, udává nám kolik je schopen uvézt. Nosnosti se pohybují v rozmezí několika stovek kilogramů po několik tun. Při výběru si musíme rozmyslet, jak těžký náklad budeme převážet, a dle toho vybrat požadovanou hodnotu.

Požadované funkce – druhy paletových vozíků

Paletové vozíky dělíme do následujících druhů dle jejich funkce:

Nůžkové paletové vozíky

Jedná se o kompromis mezi vozíkem a zvedacím stolem. Základní vlastností je možnost zvedat náklad do výšky cca 80 centimetrů a tím umožnit snazší manipulaci.

Paletové vozíky s váhou (a tiskárnou)

Použitelné ve všech situacích, ve kterých je třeba převážený náklad zároveň zvážit. Může se jednat o váhy orientační nebo velmi přesné (ty jsou vybaveny příslušnými certifikacemi). Některé váhy jsou vybaveny i jednoduchou tiskárnou.

Paletové vozíky s rychlozdvihem

Vozíky vybavené rychlozdvižným systémem, který umožňuje zvednutí nákladu na pouhých pár stlačení oje. U standardních paletových vozíků je pro zvednutí nákladu zpravidla potřeba mnohem více stlačení.

Paletové vozíky pro přepravu sudů

Speciálně navržené vozíky pro přepravu kapalin v sudech nebo barelech.

Paletové vozíky elektrické

Paletové vozíky vybavené akumulátorem. Jsou ovládány pomocí tlačítek na řídicí oji. Disponují elektrickým zdvihem i pohonem a jsou používány pro snížení námahy personálu a zvýšení efektivity na pracovišti.

Paletové vozíky s usnadněným rozjezdem

Vozíky vybavené systémem pro snadný rozjezd. Uvedení vozíku do pohybu vyžaduje mnohem menší sílu (v desítkách procent), což je vhodné při přepravování těžkých břemen a zvyšování efektivity práce.

Vysokozdvižné paletové vozíky

Vysokozdvižné paletové vozíky, označované taky jako zakladače, se uplatní ve skladech, kde je třeba zboží na paletě uložit do vyšší buňky nebo police regálu. Dostupné bývají v elektrickém i mechanickém provedení.

Nerezové paletové vozíky

Uplatnitelné v prostředích s vysokými hygienickými požadavky nebo přílišnou vlhkostí. Obzvlášť vhodné do potravinářských provozů, mrazíren apod.

Pozn.: Paletové vozíky mohou samozřejmě existovat s různými kombinacemi vyjmenovaných funkcí a vlastností. Při výběru bereme v potaz, jaký náklad bude třeba převážet, v jakém prostředí jej budeme převážet a jaká je vytíženost daného provozu. Dle toho zvolíme požadované funkce a vlastnosti.

Jaká zvolit kolečka?

Paletové vozíky jsou vybaveny různými kolečky, jejich výběr je důležitý. Rozhodujícím faktorem je v tomto případě povrch, po kterém bude vozík jezdit. Na koncích vidlic jsou válečky, jejich počet je důležitý:

Dle našich požadavků volíme také materiál válečků ve vidlicích i řídicích kol.