Zpět na rozcestník

Jak si vybrat respirátor

Malý rádce pro správný nákup respirátorů

Pokud pracujete v prašném prostředí (anebo se na to chystáte) je téměř nutné se chránit proti prachu a nečistotám.

Broušení, řezání a vrtání

Materiály jako je beton, kov, kámen, dřevo anebo ocel.

Rez, kovové částice, beton, kámen

Pro tuto práci stačí základní typ ochrany proti tuhým částicím netoxického odpadu, nesmí překročit čtyřnásobnou hodnotu NPK- (P1).

Pokud pracujete s betonem nebo kamenem s vysokou koncentrací křemene - použijte ochranu vyššího typu (P2).

Cement, dřevo, ocel, laky a fermeže

Pro tuto práci použijte ochranu vyššího typu (P2), která je proti pevným, méně jedovatým částicím, až do 12-násobku hodnoty NPK-.

Pokud mají fermeže výskyt chromanů - použijte vyšší typ (P3).

Ocel, nerezová ocel a nátěry proti usazování spalin

Dá se předpokládat výskyt jedovatých pevných částic a prot je nutné využít nejvyšší stupeň ochrany (P3), který je proti jedovatým a velmi jedovatým pevným částicím a vodním aerosolů, až do 50-násobku hodnoty NPK-P.

Pokud pracujete s nátěry proti usazování spalin, je někdy nutné použití jednotek s pohonem či přívodem vzduch.

Svařování

Pracujete s materiály jako měkká ocel, zinek a nerezová ocel.

Měkká ocel, zinek (autogen, MG/MK), nerezová ocel a pájení

Zvolte ochranu proti pevným méně jedovatým částicím, až do 12-násobku hodnoty NPK-P.

Případně zvolte navíc ochranu proti ozónu.

Práce s azbestem a minerálními vlákny

..

Řezání azbestu apod.

V případě velmi malého množství stačí ochrana proti pevným méně jedovatým částicím, až do 12-násobku hodnoty NPK-P.

Pokud množství převýší 150 000 vláken na m2 - pracujte s ochranou proti jedovatým a velmi jedovatým pevným částicím a vodním aerosolů, až do 50-násobku hodnoty NPK-P a navíc s celoobličejovou maskou.

Práce se sklem a minerálními vlákny

Vystačuje ochrana proti pevným méně jedovatým částicím, až do 12-násobku hodnoty NPK-P.

Nástřik barev a pesticidů

..

Technická údržba (např. výměna filtru)

..