Zpět na rozcestník

Jak vybrat vhodný trezor

Malý rádce pro správný nákup trezoru

Obsah trezoru – Co bude v trezoru uschováno?

Víte, co budete do trezoru ukládat? Základní otázka, kterou je si nutné položit před koupí nového trezoru. Doporučujeme sestavit si seznam předmětů, jež budete chtít chránit před krádeží. Důležité je zamyslet se, zda budete trezor používat pro soukromé, nebo pracovní účely.

Příklad soukromého využití: kreditní karty, rodinné šperky, vkladní knížky, důležité dokumenty, finanční hotovost, zbraně apod.

Příklad pracovního využití: datové nosiče, důležité a tajné dokumenty, technické výkresy, smlouvy, finanční hotovost apod.

Ukotvení trezoru – Kde bude trezor umístěn?

Důležité je se také zamyslet nad tím, kde bude trezor umístěn. Umístění by se nemělo podceňovat, vždy jej volíme adekvátně dle toho, pro jaké účely jej budeme využívat a co v něm budeme uschovávat. Podle umístění dělíme na tyto druhy:

Nábytkové trezory

Určeny primárně k vestavění do nábytku, ale mohou stát také mimo tak, aby je bylo možné ukotvit za zadní stěnu nebo jejich dno.

Stěnové trezory

Vhodné všude tam, kde je možné jejich zabetonování – z každé strany trezoru by měla být alespoň 10centimetrová vrstva speciálního betonu.

Podlahové trezory

Trezory spíše menších velikostí (problém s přílišnou hmotností dvířek) určené k zabetonování do podlahy – z každé strany trezoru by měla být alespoň 10centimetrová vrstva speciálního betonu.

Volně stojící trezory

Volně stojící trezory, které se nijak speciálně nekotví. Podle bezpečnostních norem by volně stojící trezor neměl vážit méně než 1000 kilogramů.

Pozn.: hodnota finanční hotovosti, případně cennost uložených předmětů a s tím související pojištění je nutno konzultovat s pojišťovnou. Bez výhrady bude vyžadováno trezorů s příslušnou certifikací a profesionálního ukotvení.

Čím větší, tím lepší – Jakou velikost trezoru zvolit?

I když se to v první chvíli nemusí zdát, předmětů, které je možné v trezoru uschovat, je obrovské množství. Doporučujeme proto volit trezor větší s výhledem do budoucnosti, neboť časem vyvstane potřeba chránit větší množství věcí. Ušetříte si finanční náklady spojené s koupí dalšího trezoru.

Bezpečnost – Jaké zvolit zabezpečení?

Ocenění ukládaných věcí je dalším logickým krokem před výběrem vhodného trezoru. Podle této hodnoty pak volíme bezpečnostní třídu. Podstatné je také se zamyslet nad tím, jestli je předměty nutno chránit nejen proti krádeži, ale také například proti požáru nebo vodě.

Bezpečnost dle evropské normy:

Trezory certifikované dle evropské VdS normy podléhají přísnému testování. Musí projít pokusem o vloupání na profesionálním pracovišti. Pokud splní veškerá kritéria, jsou zařazeny do bezpečnostní třídy a jsou opatřeny certifikačním štítkem na vnitřní straně dveří.

Bezpečnostní třída (EURO/VdS) Úložná hodnota (pracovní) Úložná hodnota (soukromá)
1 25 000 € 65 000 €
2 50 000 € 100 000 €
3 100 000 € 200 000 €
4 150 000 € 400 000 €
5 250 000 € Individuální konzultace
6 Individuální konzultace Individuální konzultace
7 Individuální konzultace Individuální konzultace
8 Individuální konzultace Individuální konzultace

Odolnost proti ohni a vodě:

Ochrana proti ohni nebo vodě hraje důležitou roli při ochraně dokumentů nebo datových nosičů, užívají se následující stupně:

Stupeň odolnosti proti ohni Popis Max. teplota uvnitř trezoru
S 30 P Pro dokumenty, ochrana 30 minut. 170 °C
S 60 P Pro dokumenty, ochrana 60 minut. 170 °C
S 120 P Pro dokumenty, ochrana 120 minut. 170 °C
S 60 DIS Pro datové nosiče, ochrana 60 minut. 50 °C
S 120 DIS Pro datové nosiče, ochrana 120 minut. 50 °C
S 120 P/DIS Pro dokumenty i datové nosiče, ochrana 120 minut. 50 °C

Zámek – jaký zvolit zámek?

Pro zařazení trezorů do bezpečnostních tříd je zámek jedním z hlavních parametrů, každá třída má předepsaný minimální typ zámku, kterým musí být osazen, aby splňoval podmínky pro zařazení. Bezpečnost zámku tak tedy není nutné speciálně sledovat, sama je totiž brána v potaz při zařazení trezoru do bezpečnostní třídy.

Zbraně – jak zabezpečit zbraně?

Ať už máte zbraň pro pocit bezpečí, nebo třeba milujete lov, je nutné ukládat je na zabezpečeném místě. Nejen pro zamezení jejich odcizení, ale také pro ochranu před neoprávněným užíváním, dětmi apod. Dle zákona je nutné zbraně takto zaopatřit.

Trezory se vyrábějí pro dlouhé i krátké zbraně a je si třeba zvolit podle toho, jaké zbraně budeme ukládat.

Bezpečnostní norma pro trezory na zbraně:

Řízeno normou ČSN 1143-1, bezpečnostní třídy jsou označeny písmeny Z1–Z3. Jsou rovněž vhodné pro ukládání utajovaných dokumentů.

Třída Popis
Z1 Vhodné pro uložení střelných zbraní do 10 kusů. Utajované dokumenty typu 1A (důvěrné).
Z2 Vhodné pro uložení střelných zbraní do 10 kusů. Utajované dokumenty typu 1B (tajné).
Z3 Vhodné pro uložení střelných zbraní do 10 kusů. Utajované dokumenty typu 1C (přísně tajné).